FAQs Complain Problems

प्रमुख सामाचार :

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!!

७७/७८ 10/19/2020 - 12:01

एम्बुलेंस खरिद सम्बन्धि सूचना !!!

७७/७८ 10/17/2020 - 22:33 PDF icon एम्बुलेंस खरिद सम्बन्धि सूचना.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र तथा दरभाउपत्र स्वीकृत आशय पत्रको सूचना !!!

७६/७७ 06/18/2020 - 17:01

ठेक्का नं ३१, ३२, ३३, ३४ र ३५ को स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना !!!

७६/७७ 06/14/2020 - 11:15 PDF icon 31.32.33.34.35 ठेक्काहरुको आशय पत्रको सूचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र ( ठेक्स्वीका नं ३७) आह्वानको सूचना !!!

७६/७७ 06/08/2020 - 11:50 PDF icon ठेक्का नं ३७ को सूचना.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र (ठेक्का नं ३६) आह्वानको सूचना !!!

७६/७७ 06/02/2020 - 13:51 PDF icon ठेकका नं ३६ दरभाउ सूचना.pdf

सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

७६/७७ 05/31/2020 - 14:12 PDF icon आशय पत्रको सूचना - ३०.०७६.०७७.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !!!

७६/७७ 05/25/2020 - 13:15 PDF icon 31.32.33.34.35 Tender Notice.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना !!!

७६/७७ 05/18/2020 - 10:50

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना !!!

७६/७७ 05/14/2020 - 13:50

Pages