FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०८०/०८१ छिपहरमाई गाउँपालिकाको आर्थिक, विनियोजन ऐन तथा बजेट

छिपहरमाइ गाउपालिका आ व २०८०।०८१ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम

आठौं गाउँ सभा संशोधित आ.व २०७६/७७ को नीति,कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरु